Vad är KBT?

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som går ut på att förändra tankar, känslor och beteenden som oftast är orsaken till problemet. Det är en strukturerad och målinriktad behandling som går att utvärdera. Psykoterapi behandlingen bygger på ett gott samarbete mellan Dig och terapeuten. Du kommer att få hemuppgifter som är anpassade till Din problematik i syfte att i verkligheten pröva och öva på det som Du har problem eller svårt med.

KBT-terapeuter är vetenskapligt inriktade och använder tekniker som är dokumenterat effektiva och vetenskapligt beprövade.

KBT är en tidsbegränsad behandling där Du kan nå Dina mål ganska snabbt därför att KBT är en aktiv, problemorienterad och här och nu inriktad metod för att behandla psykologiska problem.

Vad kan Du få hjälp med?

 • oro/ångest/panikattacker
 • nedstämdhet/depression
 • tvångshandlingar/tvångsbeteende
 • rädsla/fobi
 • sömnproblem
 • stress
 • dåligt självförtroende/självkänsla
 • ätstörning/viktproblem
 • problem med relationer
 • svårigheter att göra förändringar
 • beroendeproblematik
 • parterapi

Första besöket

Det första samtalet är ett bedömingssamtal som tar 50 minuter. Efter det samtalet bestämmer vi om vi skall fortsätta med behandlingen. I så fall har vi några kartläggande samtal då vi ringar in Ditt problem, Ditt mål och det som Du vill ha hjälp med i behandlingen. Varje session är 50 minuter och kostar 900 kr

Kostnad

Bedömingssamtal 50 minuter 900 kr för privatpersoner.

Parterapi 90 minuter 1600 kr

Kostnaden inkl.moms.

Kostnad för företag 1000 kr exkl. moms.