Utbildning

Mindfulness för att må bra

Att vara Mindfull är ett förhållningssätt där du är lär dig att vara här och nu utan att bedömma och värdera bara beskriva det du ser, hör och känner. Mindfulness samarbetar med det som kallas för ACT, ett förhållningssätt där du tränas i att acceptera det som är utan att ändra eller förändra. I bland ger livet blåmärken som gör det svårt att gå vidare, då kan både Mindfulness och ACT hjälpa dig att hantera det svåra. Mindfulness genom att ta vara på det som är just nu ger dig en större möjlighet att må bra och känna glädje. ACT ger dig en större frihet och möjlighet att välja det som är viktigt för dig genom att du har identifierat dina värderingar.

Hur kan du ändra på ett destruktivt beteende?

Du får lära dig att göra en beteendeanalys för att ändra ett destruktivt beteende som t.ex. en bråkig pojke/flicka i skolan eller aggressiva patienter som du behandlar.
Först måste du förstå vad det är som triggar i gång ditt beteende. Är det en tanke, känsla, bild eller en speciell situation som drar igång beteendet. Det är de omedlbara konsekvenserna av vårt beteende som gör att vi gör det vi gör. Allså vilka konsekvenser får barnet eller patienten ut av sitt beteendet? På kort sikt kan det handla om att personen får uppmärkasamhet eller en viss lättnad. På lång sikt kan beteendet leda till uteslutande, ensamhet, kvarstående ångest.
Här får du redskap så att du kan bryta ett destruktivt beteende hos dagisbarnet, skolbarnet eller den vuxna patienten.
 

Hur kan du möta människor med psykiatriska diagnoser?

Du får förståelse för vad som kännetecknar depression, ångest, tvångsbeteende/tvångshandling, fobi och stress så att du snabbt kan känna igen de olika psykiatriska diagnoserna för att du på ett empatiskt sätt skall kunna möta personen där personen är. Men också för att hjälpa personen vidare genom att söka vård och behandling.